Aktualności

  • Pierwsze łódzkie spotkanie pacjentów, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy

    I Spotkanie pacjentów chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (Hereditary Angiodema; HAE) w Łodzi, odbyło się w dniu 9 grudnia 2017. Organizatorami spotkania było Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym […]

  • Regionalne spotkanie pacjentów ze zdiagnozowanym HAE – Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy.

    Regionalne spotkanie pacjentów ze zdiagnozowanym HAE – Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Serdecznie zapraszamy!