O nas

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne zostało powołane z inicjatywy łódzkich lekarzy alergologów. Działa od stycznia 1994 r. przy Klinice Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i zrzesza ponad 400 osób. Członkami Stowarzyszenia są głównie pacjenci i ich rodziny, jak również lekarze i inni pracownicy służby zdrowia. Ty także możesz do nas dołączyć i stać się częścią grupy, której podstawowym zadaniem jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń w diagnozowaniu i terapii chorób o podłożu alergicznym. Zapraszamy również na stronę Kliniki Immunologii i Alergii
www.immunologia.umed.pl

Statut Stowarzyszenia (02.2024)

Misja

Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy pacjentom cierpiącym na choroby alergiczne oraz dążenie do poprawy jakości ich życia.

Istotą funkcjonowania Stowarzyszenia jest aktywność jego członków, szczególnie członków – pacjentów i działanie na rzecz wspólnego dobra. Zaistnienie w grupie osób, które trapi ten sam problem medyczny, pozwala nie tylko uwolnić się od uczucia osamotnienia i krzywdy, ale również zobaczyć, że można żyć aktywnie i być szczęśliwym pomimo choroby alergicznej.

Nasze święta

W związku z ustanowieniem Światowego Dnia Astmy i Światowego Dnia Alergii, w październiku i grudniu każdego roku odbywają się uroczyste obchody tych dni. Edukowanie o astmie i alergii łączymy z wydarzeniami kulturalnymi, które przyciągają szerokie grono odbiorców i – dzięki temu – przyczyniają się do szerzenia wiedzy o ważnym problemie społecznym, jakim niewątpliwie są schorzenia alergiczne. Niezmiernie cieszy nas fakt, że imprezy te przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych podejmowaną problematyką.

Kalendarium

Imprezy organizowane cyklicznie przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne w Łodzi:

październik  – obchody Światowego Dnia Alergii
grudzień – obchody Światowego Dnia Astmy