Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
Asthma and Allergy Patients Support Organization

91-215 Łódź, ul. Pomorska 251
budynek C-5 (Międzywydziałowa Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi)

Sekretariat czynny w poniedziałki i środy 11:00- 15:00 pokój nr 6

Telefon 675-73-09
Fax (48 42) 678 22 92
E-mail: immunol@ csk.umed.lodz.pl