ECARF – Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii

ECARF, czyli European Centre for Allergy Research Foundation (Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii), to w największym skrócie międzynarodowy interdyscyplinarny ośrodek leczenia, badania i dystrybucji wiedzy w dziedzinie alergologii. Centrala fundacji, założonej w 2003 r., mieści się w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w Charité w Berlinie, największym w Europie szpitalu klinicznym. Zarządza nią czterosobowy zarząd, któremu przewodniczy obecnie prof. Torsten Zuberbier.

Celem statutowym ECARF jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat alergii, a także prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. Efekt prac fundacji to m.in. lista produktów, usług i hoteli, które są przyjazne dla osób z alergiami.

Więcej informacji na temat ECARF