Oferta

Rodzinna edukacja

Swoje cele realizujemy poprzez szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Staramy się być blisko naszych pacjentów, rozumieć ich potrzeby i służyć radą zawsze wtedy, gdy tego oczekują. To właśnie dlatego organizujemy między innymi Akademię Alergii i Astmy dla Pacjentów (wspólnie z Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Dodatkowo, w ramach różnego rodzaju spotkań, szkoleń i pikników, przekazujemy pacjentom podstawy wiedzy na temat etiologii chorób alergicznych i czynników wpływających na ich przebieg. Dzielimy się także wiedzą z zakresu metod monitorowania i leczenia tych schorzeń. Omawiamy poszczególne grupy leków, kładąc szczególny nacisk na uzasadnienie i bezpieczeństwo ich stosowania. Ważnym elementem prowadzonych przez Stowarzyszenia aktywności jest nauka poprawnego przyjmowania leków inhalacyjnych i szkolenie w zakresie rehabilitacji oddechowej, diet, a także sposobów unikania narażenia na alergeny.

Lekarze i wiedza na czasie

Innego rodzaju działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie jest propagowanie nowoczesnej wiedzy alergologicznej poprzez organizowanie szkoleń i kursów dla lekarzy. Wspólnie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii UM powołaliśmy również Akademię Alergii i Astmy dla Pacjentów.