Akademia Alergii i Astmy dla Pacjentów i ich Rodzin – zaproszenie

Zapisy pod numerami telefonu bądź adresem e-mail:
+42 675 73 09 / +42 675 73 80
stowarzyszenie.alergia@csk.umed.lodz.pl