Działalność

  • Działalność Stowarzyszenia w 2018 r. – poster
  • Działalność Stowarzyszenia w 2021 r.

    Zapraszamy do zapoznania się z raportem z działalności Stowarzyszenia w 2021 r.

  • Działalność Stowarzyszenia w latach 2020/21.

    Zapraszamy do zapoznania się z raportem z pracy Zarządu Stowarzyszenia, jego celami i realizowanymi zadaniami w latach 2020/21.

  • Działalność Stowarzyszenia w 2019 r.

    Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności edukacyjnej, profilaktycznej i badawczej Stowarzyszenia w roku 2019.