Działalność Stowarzyszenia w latach 2020/21.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z pracy Zarządu Stowarzyszenia, jego celami i realizowanymi zadaniami w latach 2020/21.