Działalność Stowarzyszenia w latach 2020/21.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z pracy Zarządu Stowarzyszenia, jego celami i realizowanymi zadaniami w latach 2020/21.

  • XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA

    XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Alergologia w ujęciu multidyscyplinarnym 15-17 czerwca 2023, Łódź https://konferencja-aaik.com/

  • Komunikat pyłkowy z 23 marca 2023 r.
  • Komunikat pyłkowy z 16 marca 2023 r.
  • Komunikat pyłkowy z 9 marca 2023 r.