Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia

Wersja pdf zaproszenia.