Światowy Dzień Spirometrii w Klinice Immunologii i Alergii w Łodzi – raport z badań

W dniu 5.10.2018, w Klinice Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego i Ośrodku Diagnostyki i Leczenia
Astmy i Alergii CSK, mieszkańcy Łodzi mieli możliwość skorzystać z nieodpłatnych badań spirometrycznych,
zorganizowanych w ramach Światowego Dnia Spirometrii.
Celem kampanii było zwrócenie uwagi na konieczność profilaktyki, diagnostyki i specjalistycznego leczenia chorób o charakterze pulmonologicznym, podniesienie świadomości Łodzian na temat standardów diagostycznych w chorobach płuc i wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
Łącznie w naszej placówce wykonano badania u siedemdziesięciu dorosłych osób (w tym u czterdziestu badanych nie stwierdzono zaburzeń w przepływach powietrza, natomiast aż u trzydziestu, odnotowano cechy obturacji oskrzeli, restrykcji płuc. Po badaniu spirometrycznym i konsultacji lekarskiej, wszystkie osoby otrzymały opis badania spirometrycznego, indywidualne zalecenia i informacje na temat szkodliwości ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. U wielu osób zwrócono uwagę na objawy, których nie powinny bagatelizować, np. przewlekły kaszel. Wydano też listy, kierowane do lekarzy pierwszego kontaktu z prośbą o wystawienie
skierowania na przeprowadzenie dalszych badań specjalistycznych: pulmonologicznych i alergologicznych.
U jednej z przybyłych osób stwierdzono bezwzględne przeciwskazania do wykonania spirometrii. Wobec tego
badanie układu oddechowego zostało przeprowadzone specjalistyczną metodą oscylometryczną, podczas której
nie było konieczności wykonywania forsownych, zsynchronizowanych manewrów oddechowych (jak ma to miejsce w przypadku spirometrii).
Warto podkreślić, że w tegorocznych obchodach Światowych Dni Spirometrii, badania przeprowadzono w 241 placówkach na terenie całej Polski, w tym w dziewiętnastu ośrodkach w województwie łódzkim, a w trzech w naszym mieście Łodzi.
Podobnie jak w poprzednich latach, patronat nad kampanią objęli wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne. Akcja ta włączyła nasze miasto w ogólnopolską, europejską, a także światową inicjatywę „HEALTHY LUNGS FOR LIFE” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP, oraz European Respiratory Society i European Lung Fundation i American Thoracic Society i European Respiratory Society.

Koordynator Kampanii
Dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska

  • Dni Spirometrii.

         Spirometria – nieodpłatne badanie płuc – Łódź’ 2019 Miejsce: Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, bud.C5.   Data: […]

  • Komunikat pyłkowy 27-29.09.2019 r.
  • Komunikat pyłkowy 9-15.09.2019 r.