Raport z pracy Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 09.01.2017 – 16.09.2021