Program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów

W związku z podpisaniem w dn. 15 września 2017 r. umowy o dofinansowanie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi rozpoczyna program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w ramach projektu „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nr POWR.05.01.00-00-0014/17, który będzie realizowany w latach 2017-2021.

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie programu profilaktycznego i diagnostyki dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pacjenci z podejrzeniem RZS będą kierowani w ciągu dwóch tygodni z jednej z 60 współpracujących Poradni POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej przy Klinice Reumatologii, gdzie bez konieczności hospitalizacji, na podstawie szeregu badań wykonywanych przez specjalistę reumatologa, będzie stawiane rozpoznanie, udzielane wsparcie emocjonalne i psychologiczne oraz włączane stosowne leczenie.

Program będzie realizowany także poprzez działania edukacyjne wśród pracowników POZ – organizację szkoleń, warsztatów oraz utworzenie platformy e-learningowej mających na celu zwiększenie świadomości chorób reumatologicznych, wykrywania i leczenia.

Trzecim filarem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie chorób zapalnych stawów – ten cel będzie realizowany poprzez cykl spotkań szkoleniowych dla pacjentów na temat doradztwa zawodowego, redukcji stresu, radzenia sobie z bólem przewlekłym oraz promocję wiedzy na temat podstawowych zapaleń stawów w formie kampanii edukacyjnej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Szacuje się, iż w czasie realizacji projektu przeszkolonych zostanie około 300 pracowników POZ, a przebadanych będzie nawet 2600 osób z objawami zapalenia stawów.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy na nowa stronę projektu
https://rcwdr.umed.pl/

  • Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2020 r.
  • Program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów

    W związku z podpisaniem w dn. 15 września 2017 r. umowy o dofinansowanie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi rozpoczyna program profilaktyki wczesnego […]

  • Strona astma-aspirynowa.pl

    Zapraszamy na stronę dla chorych cierpiących z powodu astmy oskrzelowej, zapalenia zatok z polipami i nadwrażliwości na aspirynę i /lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne – (NLPZ-y), dostępną pod adresem astma.aspirynowa.pl […]