Prof. Marek Leszek Kowalski

1952-2021


Wybitny naukowiec, lekarz, serdeczny człowiek, oddany pracy naukowej i dydaktycznej, który nieprzerwanie wspierał i motywował innych do pracy i rozwoju.


Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii  klinicznej.


Optymistycznie patrzył na życie, wrażliwy na piękno otaczającego świata…


Był i pozostanie cenionym autorytetem w nauce polskiej i światowej.

Prof. Marek Leszek Kowalski urodził się 30 czerwca 1952 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Łodzi pracował w Klinice Pneumonologii i Alergologii pod kierunkiem prof. Jerzego Rożnieckiego. Następnie odbywał staże i szkolenia, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. Od 1992 roku pełnił funkcję kierownika Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego. Był twórcą i kierownikiem Międzywydziałowej Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, później Katedry Immunologii Klinicznej i Reumatologii w tym  Kliniki Immunologii i Alergii  UM i Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. 

 • W latach 2000–2009 był członkiem zarządu European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), a w latach 2008-2012 członkiem Board of Directors, World Allergy Organization (WAO), przewodniczącym WAO Communication Council i World Allergy Week Steering Committee. Pełnił też funkcje członka międzynarodowych rad ekspertów (m.in. ARIA, EPOS, GA2LEN, WHO, WAO oraz EAACI).
 • Był konsultantem krajowym ds. alergologii (2001) i prezydentem PTA, członkiem rad naukowych kilkunastu czasopism polskich i międzynarodowych: Associate Editor europejskiego czasopisma „Allergy”, „Current Allergy and Asthma Reports” (USA).
 • Byłzałożycielem i redaktorem czasopisma „Alergia, Astma, Immunologia”, a także organizatorem dwudziestu konferencji naukowo-szkoleniowych w Łodzi. Był także założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.
 • W 2009 roku był organizatorem i prezydentem europejskiego XXVIII Kongresu EAACI w Warszawie, który zgromadził ponad 6200 lekarzy i naukowców ze 101 krajów świata.
 • Był  realizatorem i partnerem wielu projektów badawczych, w tym 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej (EuroPrevall, Predicta, Medall, Fast, iFAAM), koordynatorem projektu „Healthy Ageing Research Center” (2013–2016), a także ambasadorem ECARF w Polsce, czyli European Centre for Allergy Research Foundation (Fundacji Europejskiego Centrum Badania Alergii).
 • Bardzo liczne prace badawcze, empiryczne i wdrożeniowe Profesora wniosły istotny wkład w kreowaniu nowoczesnej wiedzy i praktyki lekarskiej, głównie z zakresu patogenezy, diagnostyki, leczenia chorób alergicznych, astmy oskrzelowej,  nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

http://web.archive.org/web/20160407115851/http://alergologia.org/alergolodzy/613-marek-kowalski


Uroczystości pogrzebowe
Prof. Marka Leszka Kowalskiego
odbędą się 30 czerwca 2021 roku

Msza żałobna odprawiona zostanie o godzinie 11:00 w Sanktuarium
św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach w Łodzi
(ul. Okólna 185).


Pochówek odbędzie się o godzinie 15:30 na cmentarzu parafialnym
w Inowłodzu koło Spały (ul. Hermana 2).

Rodzinie i bliskim Prof. Marka L. Kowalskiego
składamy najszczersze, wypływające z serca kondolencje.

 • Komunikat pyłkowy z 20 września 2021 r.
 • Komunikat pyłkowy z 13 września 2021 r.
 • Walne zebranie członków Stowarzyszenia

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, które odbędzie się 16.09.2021  (czwartek) godz.15. pok. 29 Porządek zebrania: Otwarcie obrad – p. […]