Koniec sezonu pylenia. Komunikat pyłkowy z 3 października 2022 r.