Komunikat pyłkowy 31 sierpnia – 6 września 2020 r.