Komunikat pyłkowy 2-4 sierpnia 2019 r.

W najbliższych dniach stężenie pyłku pokrzywy będzie wysokie/bardzo wysokie, bylicy-wysokie. Ponad to w powietrzu bedą pojedyncze ziarna pyłku szczawiu, komosowatych i babki lancetowatej. Stężenie spor\Cladosporium będzie nadal bardzo wysokie a Alternaria - wysokie.