Komunikat pyłkowy 14-20.01.2020 r.

  • Monitor pyłkowy – podsumowanie 2022r.

    Poniżej można ściągnąć plik pdf z podsumowaniem ostatniego sezonu pylenia.

  • Koniec sezonu pylenia. Komunikat pyłkowy z 3 października 2022 r.
  • Komunikat pyłkowy z 26 września 2022 r.